European Conference
on Security Research
in Cyberspace

12. až 14. září, 2022, Brno, Česká republika

Společně pro kyberprostor:
od myšlenky k uživateli
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií
Brno, Česká republika
mekka inovací a pokroku
Masarykova univerzita
Fakulta informatiky
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Úvodní slovo

Hlavním cílem European Conference on Security Research in Cyberspace je prohloubit poznatky a sdílet informace i zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice a ve světě. Při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie nabídne konference fóra, na kterých bude možné propojit přední výzkumníky bezpečnostního výzkumu nejen z Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity, ale také koncové uživatele výzkumných výsledků a zástupce státní správy z České republiky i ze zahraničí. Dalším cílem je představit aktuální výzvy a příležitosti v této oblasti a vést o nich diskuze, stejně jako zvýšit povědomí o excelentních výsledcích bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra, a v rámci diskuzí se zahraničními i českými odborníky získat přehled o postoji jednotlivých aktérů k současné podobě systému monitorování technologického vývoje a procesu implementace výzkumných výsledků do praxe. Akce představuje unikátní možnost prezentovat výzkum v kybernetické bezpečnosti jako klíčovou součást systému bezpečnostního výzkumu v České republice. 

Organizátoři konference

Partneři