Zásady ochrany osobních údajů

Pro účely registrace na EU-SecRes, evidenci na konferenci, poskytnutí jmenovek a organizaci jednotlivých částí konference je správcem osobních údajů Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, www.vut.cz, [email protected]. Kontakt na pověřence osobních údajů: [email protected]. Osobní údaje účastníků konference budou sdíleny se spolupořadateli konference Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, [email protected] a Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, [email protected].

Vaše osobní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, zaměstnavatel, Vaše pozice, e-mail] budeme zpracovávat  za účelem organizace konference a evidence seznamu účastníků. Právním důvodem zpracování osobních údajů je (neformální) smlouva mezi VUT a účastníkem konference o účasti na konferenci. Pokud vaše osobní údaje neposkytnete, nebo poskytnete nepravdivé osobní údaje, může vám být zamezen vstup na konferenci. Po ukončení konference budou seznamy účastníků konference uloženy ve spisovně FIT VUT a po uplynutí pětileté lhůty budou v souladu se Spisovým a skartačním plánem VUT předány do Archivu VUT k archivaci.
V souvislosti s provozem webu logujeme přístupy v rozsahu [IP adresa, identifikátor prohlížeče (user agent string), a další hlavičky protokolu HTTP, navštívené URL] nejdéle do konce září 2022 pro účely předcházení podvodům, webovým útokům a zajištění bezproblémového chodu konference.

Veškeré údaje ukládané ve vašem prohlížeči jsou nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti týkající se pořádání [konference] a zobrazování aktualit.
Pro vykonání vašich práv týkajících se přístupu k uložených osobním údajům, jejich změnu, či smazání (odregistraci se z konference), či vznesení námitky proti oprávněným zájmům kontaktujte výše uvedené pověřence ochrany osobních údajů.

Proti zpracování osobních údajů můžete vznést stížnost. Dozorovým orgánem pro oblast osobních údajů v České republice je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7 – Holešovice
Webová stránka: www.uoou.cz
E-mail: [email protected]